ORAQLANMA

Oraqlanmaq”dan f.is.
ORAQLAMAQ
ORAQLANMAQ

Digər lüğətlərdə