OVLANMAQ

məch. Ov vurulmaq, şikar edilmək. Çoxlu dovşan ovlandı.
// Balıq tutulmaq. Hər gecə 40 sentner balıq ovlanmışdı.
OVLANMA
OVMA₁

Digər lüğətlərdə