OXAY

nida. Məmnunluq, sevinc, bir şeydən xoşlanmanı, bir şeyin cana yayıldığını bildirir.
[Təlxək Əcinnəyə:] Oxay! Canıma yayıldı… Ə.Haqverdiyev.
[Nəcəfalı Şahmara:] Oxay, ay varım-dövlətim, əlin nə yaxşı sərindir. B.Bayramov.

OXATAN₂
OXDAN

Digər lüğətlərdə