PÜFLƏMƏ

Püfləmək”dən f.is.
PÜFKÜRMƏK
PÜFLƏMƏK

Digər lüğətlərdə