PÜRFƏND

sif.zərf [ fars. pür və ər. fənn] klas. Fəndgir, usta, mahir.
□ Pürfənd olmaq klas. – usta olmaq, ustalaşmaq, mahirləşmək, bicləşmək.
PÜRE
PÜRHƏVƏS

Digər lüğətlərdə