PÜXTƏLƏŞMƏ

Püxtələşmək”dən f.is.
PÜXTƏLƏNMƏK
PÜXTƏLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə