PIÇILĞAN

is. bayt. Heyvanların diz və buzovluğunda dəmrov xəstəliyi.
Kəlbalı at ustalığı edər, pıçılğanı rahatca sağaldar(dı). S.Rəhimov.

PIÇILDAŞMAQ
PIÇILTI

Digər lüğətlərdə