PƏLƏQULAQLI

sif. İri, yastıqulaqlı.
Balacaboylu, kök, pələqulaq, yekəburun bir uşaq əlini yuxarı qaldırıb dedi. Ə.Abasov.

PƏLƏQULAQ
PƏLƏNG

Digər lüğətlərdə