PƏRÇİMLƏMƏ

Pərçimləmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PƏRÇİMLƏMƏ qadaqlama — bəndləmə — möhkəmlətmə — bağlama — bərkitmə
PƏRÇİM
PƏRÇİMLƏMƏK

Digər lüğətlərdə