PƏRƏQULAQ

sif. bax sallaqqulaq.
PƏRƏKLİ
PƏRƏN-PƏRƏN

Digər lüğətlərdə