PƏRDƏ-PƏRDƏ

zərf Bir pərdədən o biri pərdəyə keçərək, pərdələri səsləndirərək (bax pərdə 4-cü mənada).
Səsləndi pərdəpərdə ruhumdakı rübabım. M.Müşfiq.
Tarçı çalaraq pərdə-pərdə qalxmağa başladı. Ə.Məmmədxanlı.

PƏRDƏ
PƏRDƏARASI

Digər lüğətlərdə