PƏRDƏLİ

sif.
1. Pərdəsi olan, pərdə salınmış, pərdə asılmış. Pərdəli qapı.
– Pəncərəsi ipək pərdəli evlərdə; Min təlaş var, min həşir. R.Rza.

2. Saylardan sonra gələrək, səhnə əsərinin neçə pərdədən ibarət olduğunu göstərir. Üç pərdəli komediya. Dörd pərdəli drama.
3. Zərf mənasında. Aradakı hörmət, həya, ədəb normalarına riayət edərək.
[Mirzə Cəmil] qızla pərdəli dolanmaq, həyalı rəftar etmək fikrində idi. Ə.Vəliyev.

4. məc. Açıq olmayan, üstüörtülü. Pərdəli söz.
[Qoca:] Oğlum, sən pərdəli (z.) danışdın, sözlərini anlamadım, nə demək istəyirsən? A.Divanbəyoğlu.
Pərdəli, ikimənalı danışıqlardan da xoşum gəlməz. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PƏRDƏLİ anlaşılmaz
  • PƏRDƏLİ örtülü
PƏRDƏLƏNMƏK
PƏRDİ

Digər lüğətlərdə