PƏRİCAMAL

[ fars. pəri və ər. cəmal] bax pəriüz(lü).
Yüz vədeyi-vüsal eləsin ol pəricamal; Nərgis gəlib görünməsinin ehtimalı yox. S.Ə.Şirvani.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PƏRİCAMAL pəricamal(lı) bax pərisifət
PƏRİ
PƏRİÇÖHRƏ

Digər lüğətlərdə