PAL-PALTARLI

bax paltarlı. Pal-paltarlı yatmaq.
PAL-PALTAR
PALAN₁

Digər lüğətlərdə