PAXLALILAR

cəm bot. Paxla məhsulu verən bitki fəsiləsi.
PAXLALIQ
PAXLAPLOV

Digər lüğətlərdə