PİLLƏLİ

sif.
1. Saylardan sonra gələrək, pilləkənin neçə pillədən ibarət olduğunu göstərir. 10 pilləli pilləkən.
2. Bir neçə pillədən ibarət olan, pillələri olan. Pilləli raket.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PİLLƏLİ dərəcəli
PİLLƏKƏN
PİLÓT

Digər lüğətlərdə