PLANLAŞDIRMAQ

f.
1. Tikinti, qurğu və s.-nin planını və ya layihəsini tərtib etmək, hazırlamaq, planlamaq. Binanı planlaşdırmaq.
2. Plana, çertyoja əsasən düzəltmək, yerləşdirmək; bir şeyin çertyoja, plana əsasən qurulması, yerləşdirilməsi üçün yer ayırmaq. Parkı planlaşdırmaq.
3. Hər hansı bir tədbirin, işin və s.-nin gedişi, inkişaf etdirilməsi planını tərtib etmək. Yaz tarla işlərini planlaşdırmaq.
// Bir işin həyata keçirilməsi, başa çatdırılması üçün plan üzrə vaxt təyin etmək. Ekspedisiyanı may ayına planlaşdırmaq. İşin bitməsi, cümə gününə planlaşdırılmışdır.
PLANLAŞDIRMA
PLANLI

Digər lüğətlərdə