PLASKARTLI

sif.
1. Plaskartı olan. Plaskartlı bilet.
2. Plaskart üzrə sərnişinə verilən. Plaskartlı yer.
PLASKÁRT
PLÁSTIR

Digər lüğətlərdə