PLATONİK

sif. [ xüs. is. -dən]
1. Platonizm fəlsəfəsi ilə əlaqədar olan.
2. bax əflatuni.
Əsrlərdən bəri mistik dona geydirilmiş platonik eşqə qarşı poeziyaya bir növ epikürizm gəlir. M.İbrahimov.

PLATÓ
PLATONİ́ZM

Digər lüğətlərdə