POLADI

sif. Polad rəngli, polad rənginə çalan, gümüşü-boz. Poladı parça.
POLADƏRİTMƏ
POLADLAMA

Digər lüğətlərdə