POLİFONİK

sif. [ yun. ] Polifoniyaya aid olan; çoxsəsli. Polifonik musiqi.
POLİETİLÉN
POLİFONİ́YA

Digər lüğətlərdə