PRİPİ́SKA

is. [ rus. ]
1. Əlavə yazma, artırma, olduğundan çox göstərmə.
2. Bilərəkdən saxtakarlıq etmə.
PRİORİTÉT
PRİ́STAV

Digər lüğətlərdə