PSİXİ

sif. [ yun. psyche] Ruhi.
◊ Psixi hücum – düşmənin (müqabil tərəfin) psixikasına təsir etmək, onun iradəsini qırmaq, sıralarını pozmaq, qorxutmaq məqsədilə edilən hücum.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PSİXİ psixi bax ruhi
  • PSİXİ ruhi (xəstə)
PSİXEYA
PSİXİATR

Digər lüğətlərdə