PSİXOLOJİ

sif. [ yun. ]
1. Psixologiyaya aid olan, psixologiya ilə bağlı olan. Psixoloji təcrübə.
2. İnsanın psixoloji fəaliyyəti ilə bağlı olan. Məsələnin psixoloji tərəfi.
3. Təsvir olunan surətlərin psixologiyasının dərin təsviri əsasında qurulmuş, yaradılmış. Psixoloji drama. Psixoloji roman.
PSİXOLOGİYA
PSİXOLOQ

Digər lüğətlərdə