PSİXOLOQ

[ yun. ]
1. Psixologiya mütəxəssisi.
2. İnsan psixologiyasının incəliklərini yaxşı bilən, həssas adam.
PSİXOLOJİ
PSİXOPATİYA

Digər lüğətlərdə