PSİXOTERAPEVT

[ yun. ] Psixoterapiya mütəxəssisi olan həkim.
PSİXOPATOLOQ
PSİXOTERAPEVTİK

Digər lüğətlərdə