PUDLUQ

is. köhn.
1. Bir pud ağırlığında çəki daşı. Pudluğu tərəziyə qoymaq.
2. Saylardan sonra gələrək şeyin neçə puddan ibarət (neçə pud ağırlığı) olduğunu bildirir.
İbiş hər gün on pudluq çəlləyini doldurmasaydı ürəyi dincəlməzdi. S.Vəliyev.
[Zeynal:] Kişi beş pudluq cöngə kəsib. Ə.Əbülhəsən.

PUDLİNQ
PÚDRA

Digər lüğətlərdə