PUF

is. zool. Yumurtadan təzəcə çıxmış cücü.
Məktəblilər cərgələr arasını gəzərkən hər bir yarpağı qaldırıb baxır, yumurtaları və pufları balaca qutulara, bankalara yığırdılar. Ə.Vəliyev.

PUDRALI
PUL

Digər lüğətlərdə