QÜRRƏLƏNMƏK

f. Əsassız və boş bir şeyə arxalanaraq qürurlanmaq, güvənmək; iftixar etmək, lovğalanmaq.
Boş yerə qürrələnməkdən nə çıxar? – Bu sözü elə övrət ağzına alıb danışar ki, ya atasına ümidi gələ, ya anasına, … ya ki, öz dövləti və puluna qürrələnə. C.Məmmədquluzadə.
Çox güvənmə, qürrələnmə haluva, övladuva. M.Möcüz.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QÜRRƏLƏNMƏK qürrələnmək bax lovğalanmaq
  • QÜRRƏLƏNMƏK qürurlanmaq — güvənmək — lovğalanmaq
QÜRRƏLƏNMƏ
QÜRRƏLİ

Digər lüğətlərdə