QIÇ

is.
1. İnsan bədəninin, ombadan başlamış ayağa qədər olan və insanın yeriməsinə xidmət edən üzvü. Qıçları ağrımaq. Qıçları əyri. Qıçı sınmaq.
– Bəhram arxası üstə sərilib, qıçlarını tamam uzatdı. Ə.Vəliyev.

// Heyvanlarda eyni vəzifəni görən bədən üzvü. Atın dal qıçları qara, qabaq qıçları isə ağdır.
– Tısbağa başını qınına çəkən kimi topal qıçını altına çəkib gizlətdi. Mir Cəlal.

2. Bir şeyin (mebelin və s.-nin) yerə dirənən hissəsi, duracağı. Stolun bir qıçı sınmışdır.
– İndi də tövlənin bir küncünə atdığı sınıq-sınıq kürsünün qıçına mıx çalırdı. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QIÇ QIÇ Başı, beyni, qıçı, qarnı sərasər; Ki olsun büsbütün insana bənzər (Ə.Qəmküsar); AYAQ ..əlbəttə, bığlı kişi aşağı düşməyəcək, çünki ayaqlarının iki
  • QIÇ ayaq
QICLIQ
QIÇA₁

Digər lüğətlərdə