QIJILTI

is. Çox iti axan suyun, yaxud havanı yarıb keçən cismin çıxardığı səs.
Qalın meşə, yaşıl ot adam boyunda, gözəl quşların nəğmələri, iti bulaqların qıjıltısı, havanın təmizliyi insana ləzzət verir. N.Nərimanov.
Buğac … oxu xanın qarşısında o qədər yaxından atdı ki, kamanın vıyıltısı ilə oxun qıjıltısı aydın eşidildi. M.Rzaquluzadə.

QIJILIQ
QIJILTILI

Digər lüğətlərdə