QIJ

təql. Qıjıltı səsi.
Gəştə çıxsa ərşə qara qarğalar; Çalar qanadların, ay eylər qıj-qıj. Aşıq Ələsgər.

QIXMIQLAMAQ
QIJ-QIJ

Digər lüğətlərdə