QƏBRİ QAZILMAQ

ölümünə az qalmaq, ölümü yaxınlaşmaq; cəzalanması labüd olmaq; ~ fatihəsi oxunmaq (verilmək), işi bitmək.

QƏBİR QAZMAQ
QƏBRİ OD TUTUB YANMAQ