QƏLBİNƏ DƏYMƏK (TOXUNMAQ)

küsdürmək, inciməsinə səbəb olmaq; ~ incik salmaq, könlünə dəymək (toxunmaq), könlünü qırmaq (sındırmaq, parçalamaq), ürəyinə dəymək (toxunmaq), ürəyini qırmaq (sındırmaq), xətrinə dəymək, kefinə dəymək (toxunmaq), qəlbini qırmaq (sındırmaq). 

QƏLBİNDƏN QARA QANLAR AXMAQ
QƏLBİNƏ GİRMƏK