QƏLBİNİ OXUMAQ

bax: ürəyini oxumaq.

QƏLBİNİ QIRMAQ (SINDIRMAQ)
QƏLBİNİ OVLAMAQ