QABINDA BİR ŞEY OLMAMAQ

elmsiz, məlumatsız, biliksiz, küt və savadsız olmaq; ~ hırla-zırı qanmamaq.

QABIQDAN ÇIXMAQ
QABIRĞA OLMAQ