QABAĞINA QATMAQ

qabağına salıb aparmaq, qova-qova aparmaq.

QABAĞINA KÖTÜK İTƏLƏMƏK
QABAĞINA QOZ QOYMAQ