QABAĞINDAN QAÇMAQ

gücü çatmamaq, ehtiyat etmək, qorxmaq, çəkinmək.

QABAĞINDA MİL DURMAQ
QABAĞINDAN QARA PİŞİK KEÇMƏK