QABALIQ

is.
1. İncəlikdən, zəriflikdən məhrum olma; kobudluq, codluq. Mahudun qabalığı. Dərinin qabalığı. Tikişin qabalığı dərhal nəzərə çarpır.
2. Tərbiyəsizlik, ədəbsizlik, nəzakətsizlik; qaba hərəkət, qaba danışıq. Rəftarın qabalığı. Onun qabalığına adam heyrət edir.
– Qolçomaq Dadaşın qabalıqları; Qəhrində əriyib sönür şam kimi; Səhəri dumanlı bir axşam kimi… M.Müşfiq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QABALIQ tərbiyəsizlik — ədəbsizlik — nəzakətsizlik
  • QABALIQ kobudluq — codluq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • QABALIQ QABALIQ – ZƏRİFLİK Qabalığı üstündə onu Anateli bir dəfə vəzifəsindən qovmaq istəyirdi (S.Vəliyev); Taqqıltının zərifliyindən duyuram ki, qadın barmaq
QABALAŞMAQ
QABAN

Digər lüğətlərdə