QEYRƏTİNƏ SIĞIŞDIRMAMAQ

qəbul etməmək; ~ özünə sığışdırmamaq.

QEYRƏTİ YAVANLIQ ETMƏK
QEYRƏTİNƏ TOXUNMAQ