QEYRƏTİNİ ÇƏKMƏK

şərəfini, heysiyyətini, namus və ləyaqətini qorumaq, təəssübünü çəkmək.

QEYRƏTİNƏ TOXUNMAQ
QEYRƏTİNİ İTİRMƏK