QEYRİ-ƏSGƏRİ

bax qeyri-hərbi.
QEYRİ-ƏXLAQİ
QEYRİ-FƏAL

Digər lüğətlərdə