QEYRİ-BƏDİİLİK

is. Qeyri-bədii şeyin halı.
QEYRİ-BƏDİİ
QEYRİ-BƏRABƏR

Digər lüğətlərdə