QEYRİ-BƏRABƏRLİK

is. Qeyri-bərabər olma.
QEYRİ-BƏRABƏR
QEYRİ-CAİZ

Digər lüğətlərdə