QİTƏLƏRARASI

sif. Yer kürəsinin qitələri arasında hərəkət edən, bir qitədən digər qitəyə, yaxud qitələrə gedib çatan. Qitələrarası raket.
QİTƏ
QİYABİ

Digər lüğətlərdə