QLADİÁTOR

is. [ lat. ] Qədim Romada: sirklərdə bir-biri ilə və ya vəhşi heyvanlarla vuruşmaq üçün qullardan, əsirlərdən, yaxud məhkum edilmiş adamlardan hazırlanan pəhləvan. Qladiatorlar boş-boş gəzən avara camaatı əyləndirib ona kef vermək üçün amfiteatr meydançasında bir-biri ilə və ya vəhşi heyvanlarla vuruşmağa məcbur edilən adamlar idi. “Qədim dünya tarixi”.
…Qışqırdı on bir min qladiator: – Silah! Silahsızlıq – hər şeyin sonu. X.Rza.

Etimologiya

  • QLADİATOR Qədim romalılardan şimalda yaşayan etrusk xalqının bir adəti var idi: döyüşçülər sona qədər, yəni biri o birini öldürənə qədər vuruşurdular
QİYYƏ
QLADİATORLUQ

Digər lüğətlərdə