QOŞUN ÇƏKMƏK

hücum etmək.

QOŞA GƏTİRMƏK
QOVĞA SALMAQ