QOL-QANADI AÇILMAQ

ruhlanmaq, canlanmaq, inkişaf etmək; sərbəstləşmək.

QOL-QANAD VERMƏK
QOL-QANADI QIRILMAQ