QOLUNDAN YAPIŞMAQ

kömək etmək, çətin vəziyyətdən çıxarmaq; ~ əlindən tutmaq.

QOLTUĞUNUN ALTI ŞİŞMƏK
QOPARAĞINI GÖTÜRMƏK