QORXUDAN TÜK SALMAQ

bax: tük salmaq.

QOPARAĞINI GÖTÜRMƏK
QORXUYA DÜŞMƏK